Phòng bancon lớn đối diện Landmark 81, Pearl Plaza

5.900.000