Nhà bán Huỳnh Tích Trí – Đà Nẵng – Nhà mới mặt tiền 3 tỉ

    3.000.000.000